Là loại Camera quan sát có dậy dẫn là dây cáp đồng chục và dùng các đầu ghi là DVR

Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.350.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.350.000
Được xếp hạng 0 5 sao
2.280.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.440.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.090.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.230.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.230.000
Được xếp hạng 0 5 sao
1.160.000

Camera Hikvision

DS-2CE16D9T-AIRAZH 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao

Camera Hikvision

DS-2CE16D0T-IT5 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000

Camera Hikvision

DS-2CE56D0T-IT3 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
1.390.000

Camera Hikvision

DS-2CE56D0T-IR 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
890.000

Camera Hikvision

DS-2CE16D0T-IR 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
970.000

Camera Dahua

HAC-HFW1239TP-LED 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
1.780.000

Camera Dahua

HAC-T1A21 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
770.000

Camera Dahua

HAC-T2A21 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
940.000

Camera Dahua

HAC-D1A21 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao

Camera Dahua

HAC-B1A21 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
770.000

Camera Dahua

HAC-B2A21 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao
980.000

Camera Dahua

HAC-T3A21-VF 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao

Camera Dahua

HAC-D3A21-VF 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao

Camera Dahua

HAC-B4A21-VF 2MP

Được xếp hạng 0 5 sao

Camera Dahua

HAC-B4A51-VF 5MP

Được xếp hạng 0 5 sao

Camera Hikvision

DS-2CE56C0T-IRP 1MP

Được xếp hạng 0 5 sao
500.000